ATT TÄNKA PÅ NÄR JAG SKALL INVESTERA I EN LASER

När du nu har bestämt dig och förstår vad lasern kan göra för dig, är det också viktigt att välja rätt laser, de absolut viktigaste kriterierna att tänka på när det gäller själva laserutrustningen är:

1. Rätt våglängder
2. Rätt laserljus överföring
3. Många pulser
4. QSP och ASP utrustad
5. Enkel & Användarvänlig

6. Grönt ledljus 
7. Kompressor 
8. Varumärke 
9. Trygghet
10. Leasing eller köp

1. Rätt våglängder
Våglängden 2920nm, Er:YAG (erbium) är den våglängd som har högsta absorptionskraft för både mjuk och hårdvävnad.
Våglängden 1064nm, Nd:YAG (neudyn) är den våglängden som har högst absorptionsdjup för att komma åt och ta död på bakterier.
LightWalker är unik som enda LASER med kombinationen av de båda våglängderna i en och samma maskin.

2. Hur laserljuset överförs till handstycket är otroligt viktigt
Det är viktigt att LASERn transporteras i en spegelarm och inte i en slang för att LASERn skall få ut tillräckligt med effekt och energi.

3. Många pulser 
Desto fler pulser LASERn har, desto säkrare och bättre behandlingar.  

4. QSP & ASP utrustad
Att du har en snabb laser underlättar ditt dagliga arbete. QSP/ASP är patenterade funktioner som gör LASERN överlägsen i hastighet, styrka och precision. Det är den enda LASER tekniken som överklassar dagens konventionella high-speed borr. 

5. Enkel & Användarvänlig
Med en stor och tydlig pekskärm, väljer man med en enkel fingertryckning den knapp som motsvarar den behandling som skall utföras, allt är förinstallerat och du behöver inte fundera över vilka inställningar som behövs ställas in.

6. Grönt ledljus
Ledljuset är det ljus som visar var du arbetar med din LASER. Rött ledljus är det vanligaste men ögat uppfattar det GRÖNA ledljuset avsevärt bättre, ögat får koppla av utan att behöva anstränga blicken för att  fokusera. 

7. Kompressor
Med en integrerad kompressor är LASERn så mobilfri som den kan bli utan behov för externa inkopplingar av vattentillförsel. 

8. Varumärke
FOTONA är världens största producent av LASER och har varit med från allra första början. Laser kom till 1960 och FOTONA har tillverkat LASER sedan 1964. Med en producent som FOTONA kan man alltid vara trygg i att teknik och kvalité är i topp och att det alltid finns tillgång till reservdelar och tillbehör för igår, idag och för framtiden. FOTONA är den ledande aktören på marknaden när det gäller innovation, ny teknik samt forskning och utveckling.  

9. Trygghet
SCANEX är ett företag specialiserat inom LASER teknologin, med kompetens och erfarenhet sedan 1980 är SCANEX ledande och störst inom sitt område i Norden. Du kan alltid kan känna dig trygg i att ha en organisation som enbart är fokuserade och specialiserade på LASER och som representerar de bästa produkterna genom ett nära samarbete med världens största LASER producenter. 
Att vara en del av SCANEX familjen innebär att du alltid kan känna dig trygg och säker samtidigt som vi alltid har roligt tillsammans LASER användare emellan i form av olika aktivieter, kurser, communities och andra evengemang världen över.

10. Leasing och köp
Att kunna välja mellan att köpa eller leasa sin LASER uppskattas bland användarna, det vanligaste är att leasa sin LASER vilket är ett bekvämt sätt för att enkelt kunna uppgradera sin maskin efter hand utan att behöva sälja sin gamla laser för att köpa en ny, samtidigt som det innebär att man inte binder upp sitt kapital utan får mer utrymme för fler investeringar.