Alla studier, video och bilder som finns att presentera har vi inte utrymme för på denna sidan, vi har därför  valt att visa upp några smakprovför att dela med oss av de fantastsika möjligheter som det innebär med en LightWalker. 

Endo Succés - PIPS

Implant Release

Cavity Preparation

Apicoectomy

Gingivectomy

Veneer Removal

Fibroma Removal

Hemangioma Removal

Herpes Lesion

Hair Removal

Blodkärlsbehandling

Skin Hemangioma

Acne Vulgaris

STUDIER

För mer studier, gå in på PUBMed