VAD ÄR LASER?

Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation


I ett lasersystem genereras laserenergi i en lasertub som består av tre grundläggande komponenter.

        1. Fast aktivt medium

        2. Energikälla

        3 - 4. Optisk resonator

        5. Utgångshål

.1. Fast aktivt medium 
Den första komponenten är det aktiva mediet (laserenergikällan), det kan vara fast, flytande eller gas.
Om ett fast aktivt medium används, består det av en cylindrisk laserkristall.
.
Vanliga laserkristaller är: Nd:YAG (Neodynium:Yttrium-Aluminium-Garnet) och Er:YAG (Erbium:Yttrium-Aluminium-Garnet).
Det aktiva mediet avgör den specifika våglängd på ljuset som lasern arbetar vid (för Nd:YAG är det 1064nm och för Er:YAG är det 2940nm).

2. Energikälla
Den andra komponenten är en infallande energikälla som används för att stimulera atomerna i det aktiva mediet.
Den vanligaste är en pulsad lågtrycks xenon-blixtlampa.

3-4. Optisk resonator
Den tredje komponenten är en optisk resonator.
Två välpolerade speglar placeras i vardera ända av lasertuben och de omdirigerar det flyktiga inkoherenta ljuset i det aktiva mediet och producerar ett mycket koncentrerat, enhetligt, monokromatiskt och koherent ljus.

5. Utgångshål
I den ena optiska resonatorn (spegeln) finns ett litet hål där den färdig producerade LASER strålen transporteras vidare i en artikulerad spegelarm. Det är viktigt att LASERn transporteras i en spegelarm och inte i en slang för att LASERn skall få ut tillräckligt med effekt och energi.

LASERNS EGENSKAPER
Laser är ingenting magiskt, däremot är det fantastisk fysik där vardera våglängd har sin specifika egenskap. 

Våglängden 2940nm, Er:YAG ger selekterande egenskaper där vi kan ta bort det som skall tas bort utan att skada det som skall bevaras. 
Enkelt förklarat innehåller allt i vår omgivning olika mängd vatten och eftersom Er:YAG har absorberande egenskaper i vatten är det också där den fantastiska förmågan tar vid. Ett exempel är Karies, som innehåller en viss mängd vatten medan dentin innehåller en annan, på så sätt kan vi selektera det vi önskar att ta bort från det som skall bevaras. 
Våglängden 2940nm är en viktig våglängd för att på bästa sätt kunna kapa, skära och utföra behandlingar på hård och mjukvävnad. 

Våglängden 1064nm, Nd:YAG är av en annan våglängd, den har istället den absorberande egenskapen i blod och pigment.
Laserljuset lyser helt enkelt genom kroppens vävnad och kommer åt och tar död på de bakterier som ligger inne i vävnaden, bakterier som man annars inte kommer åt. Våglängden utmärker sig även för sina fantastiska biostimuerande egenskaper som används för att omedelbart snabbt och enkelt ta bort smärtan som besvärar patienten. 
Våglängden 1024nm är en viktig våglängd för att komma åt bakterierna som ligger allra djupast in i vävnaden. 

NÅGRA EXEMPEL

TEKNIKEN VID LAGNING AV KARIES
Energin tas upp i vatten och fina vattendroppar sprayas på emaljen.
Laserljuset spränger vattendropparna med en så stor kraft så att fragment slås ut ur emaljen.
Tack vare den korta pulslängden ger det ingen  temperaturhöjning på kringliggande vävnader.
De mycket korta pulserna bedövar dessutom nerven så att behandlingen normalt blir helt smärtfri.

VÄVNADSBESPARANDE
Endast den infekterade bakteriella delen tas bort (karies) och allt det friska dentinet blir kvar.
STERILARE OCH RENARE METOD - INGEN VÄRMEUTVECKLING
Lasern värmer inte upp tanden som en borr gör vilket minimerar risken för sprickor och andra tandskador samtidigt som patienten får  
en behaglig upplevelse utan obehagliga vibrationer, skärande ljud och sällan behov för anestesi.
Med borr finns också en risk att man med hjälp av trycket och vattnet pressar in bakterier i dom fina dentinkanalerna.
Laserljuset rensar tanden helt från bakterier och gör att alla dentinkanaler förblir rena.

ROTFYLLNINGAR- PIPS (FOTONA PATENTERAD)
Vid rotbehandlingar är den revolutionerande endodonti succén PIPS oslagbar. 
Med kombinationen av de två våglängderna (Er:YAG och Nd:YAG) kommer man åt att ta död på bakterier, göra rent och desinficera hela rotkanalsystemet, även sidokanalerna, på ett ovanligt snabbt och enkelt sätt. 

KIRURGI
Med laser kan tandläkaren göra olika typer av kirurgiska ingrepp utan att det känns och även utan blödning.
Detta gör att tandläkaren får bättre insyn i behandlingen samt kortare behandlingstider.
Läktiden blir kortare och infektionsrisken minskar då man i många fall inte behöver sy.

IMPLANTATBEHANDLINGAR - PERIIMPLANTIT
Med kombinationen av de två våglängderna (Er:YAG och Nd:YAG) blir det väldigt effektivt med implantatbehandlingar och behandlingar av  periimplantit. Med lasern kan man direkt på implantatytan göra rent och ta död på bakterierna.
Lasern tar väldigt effektiv och smidigt fram implantat skuvar utan att skada skruvarna, inga suturer behövs och avtrycket kan göras omedelbart efteråt. Lasern kommer snabbt och enkelt åt periimplantit där konventionella verktyg annars inte kommer åt utan att behöva göra större besvärligare ingrepp som framkallar besvär för patienten och kostar värdefull arbetstid för tandläkaren.   

PARODONTIT
Med  kombinationen av de två  våglängdern (Er:YAG och Nd:YAG) kommer man enkelt och smidigt åt att ta bort sjukt epitel i tandfickan,
ta bort tandsten från rotytan och avsluta med att koagulera och lämna en stabil fibrin klot så att fickan försluter sig på ett smidigt och behagligt sätt.

ÖVERLÄGSET EFFEKTIVT MOT BAKTERIER OCH VIRUS
Laser har en otrolig förmåga att döda bakterier - även inne på djupet, detta gör att man i många fall slipper skriva ut anibiotika i onödan.
Detta kan med stor fördel användas av tandhygienisten och därmed förebygga infektioner och tandlossningssjukdomar.

ILNINGAR I TÄNDERNA
Ilningar och överkänsliga tänder behandlas lätt och permanent med hjälp av laser.
En behandling på 10 sekunder per tand räcker ofta.

HERPES OCH FÖRKYLNINGSBLÅSOR
Med LASERN tar man punktmarkerat bort herpes viruset, vilket innebär att det aldrig kommer tillbaka på samma ställe igen. En mycket effektiv behandling som utförs på några sekunder.  Afte, fibrom och många andra tumörer och missbildningar på vävnaden tas enkelt, smidigt och smärtfritt bort med lasern.