modeller

FotonaSmooth

FotonaSmooth är det ultimata verktyget för gynekologiska applikationer och inkluderar behandling av mild till moderat urininkontinens, klimakteriebesvär och vaginal uppstramning.
FotonaSmooth
• Använder Er:YAG - en optimal laser våglängd som absorberas inom några mikrometer muscosal vävnad och därmed undviks skador på djupare liggande vävnader och organ
• Behandlar muscosal vävnad i ett jämnt, nästan "fjäder-liknande" icke-ablativ sätt, utan någon blödning och med en exakt kontrollerad temperatur som eliminerar risken för vävnadsskada

 • FotonaSmooth är marknadens mest dokumenterade metod för  behandling av mild till moderat urininkontinens, klimakteriebesvär och vaginal uppstramning