scanex service

God service är vår högsta prioritet

Vår högsta prioritet är god service till våra kunder. Scanex har försäljning och serviceorganisationer i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Scanex nordiska serviceteam sköter de över 200 installationerna och Du kan få hjälp inom några timmar var Du än befinner Dig i hela Norden.

Scanex serviceingenjörer vidareutbildas naturligtvis kontinuerligt hos våra leverantörer för att kunna möta de höga krav som dagens avacerade medicintekniska utrustning kräver.


Scanex och vår miljö

Våra produkter omfattas av producentlagstiftningen. Kravet om insamlingssystem gäller i första hand s.k. hushållsprodukter, sådant som normalt kan tänkas uppkomma som avfall inom hushåll. Oavsett att våra produkter inte klassas som hushållsprodukter så skall vi som producent informera om och se till att våra produkter när de en gång i tiden kasseras tas om hand om på ett miljöriktigt sätt. Vidare har vi krav om att produkterna i så stor utsträckning som möjligt materialåtervinns. Scanex Medical Systems AB har löst detta för sig och å sina kunders vägnar genom att vara ansluten till El-Kretsen. Ni som kund har därmed möjlighet att lämna materialet kostnadsfritt till någon av El-Kretsens insamlingsplats.

Mer information om producentansvar och återvinning hittar ni här: www.el-kretsen.se

Kontakta oss

Servicechef
Anders Jellhede 
La Cours Gata 6
252 31 Helsingborg
Telefon: +46 (0)42 37 34 00
Fax: +46 (0)42 24 24 72
E-post: andersj@scanex.se