våra leverantörer

Scanex leverantörer är alla valda med stor omsorg för att ge våra kunde de bästa resultaten inom varje produktområde. 

Vårt mål är att vara så heltäckande som möjligt utan att någonsin tumma på kvalité, utbildning, support och service.

Scanex samtliga leverantörer är världsledande inom sina områden, de ställer ut på alla stora kongresser och möten, hjälper till att marknadsföra metoderna och garanterar ett starkt partnerskap i hela maskinens livstid. 

Kontakta oss

Scanex Medical Systems AB
La Cours Gata 6
252 31 Helsingborg
Telefon: +46 (0)42 37 34 00
Fax: +46 (0)42 24 24 72
E-post: email@scanex.se


Fotona är en av världens största och äldsta lasertillverkare med mer än 50 års erfarenhet.  Scanex har installerat över 300 (!) Fotonalaser i Skandinavien sedan 2003.

Dermatologi

En Fotona-laser kännetecknas av extremt hög prestanda och driftsäkerhet. 

Världsledande Fotonabehandlingar inkluderar  4D - Inverterat ansiktslyft.

Fotonalaser hittar man bland annat på svenska universitetssjukhus och hos mång kända hudläkare och plastikkirurger.

Odontologi 

Fotonalaser hittar man bland annat på flera Folktandvården, Det Odontologiska fakultet i Oslo, Helsingfors universitet och på ILSD the Institute for Laser Supported Dentistry.

En Fotonalaser kännetecknas av extremt hög prestanda och driftsäkerhet. 


Ellipse är pionjärer inom IPL och är det system som används på svenska universitetssjukhus.

Dermatologi

Ett patenterat dubbelfilter förhindrar skador i huden och ger bättre resultat med mindre energi.  

Ellipses nya Nordlys med sub-millisekund-pulser spränger gränserna för vad som kan behandlas och är en optimal vaskulär arbetsstation. 

Världsledande Ellipsebehandlingar inkluderar världens snabbaste hårborttagning med IPL