fbpx
Jag vill veta mer

Solo gammakamera

– Gammakamera för veterinärer

Solo är en gammakamera med litet fält på 21 cm som kan göra nukleärmedicin tillgänglig på djursjukhusen. Solo kräver mycket liten plats och ryms inom ramarna för sjukhusets budget (från sexhundra tusen kronor).
En lång rad av undersökningar kan utföras så som renografier, cancerundersökningar, körtlar, lungor, tromboser, hjärna, hjärta med mera.

Ladda ner broschyren här.