Profound

– engångsbehandling för rynkor i ansiktet
 

När vi åldras tappar huden sin elasticitet och rynkorna blir mer framträdande. Profound erbjuder ett icke-kirurgiskt alternativ för behandling av åldrande hud. För att uppnå långvarigt resultat av reduktion av rynkor används injektion med radiofrekvens (RF).

Det FDA-godkända systemet Profound levererar RF-pulser som mäts hela 2000 gånger per sekund för optimal effekt och säkerhet.  Vetenskapliga studier visar att Profound förbättrar hudens alla huvudfundament: upp till fem gånger elastin, upp till två gånger collagen samt ökad hyaluronsyra.  

Profound är det första och enda RF- microneedling systemet på marknaden som är FDA-godkänt för behandling av både ansikte och kropp.

Profound har 100% resultat och endast en behandling behövs för att uppnå ett långsiktigt resultat. Detta är bevisat i åtta av varandra oberoende kliniska studier.

Besök gärna vår leverantörsida.

Kontakta oss.

  • Facebook Social Icon
  • Instagram

Scanex Medical Systems AB 
La Cours Gata 6
252 31 Helsingborg
Telefon: +46 42 37 34 00
E-post: email@scanex.se

Danmark - Finland - Norge

Scanex sponsrar privatpraktiserande dermatologers förening
Derm Summit logo (Final_480x 2021).png

Vi sponsrar

Privatpraktiserande Dermatologers Förening och Derm Summit

Copyright SCANEX Medical Systems AB