SCANEX leverantörer är alla valda med stor omsorg för att ge våra kunde de bästa resultaten inom respektive produktområde. 

Vårt mål är att vara så heltäckande som möjligt utan att någonsin tumma på kvalité, utbildning, support och service.

SCANEX samtliga leverantörer är världsledande inom sina områden, de ställer ut på alla stora kongresser och möten, hjälper till att marknadsföra metoderna och garanterar ett starkt partnerskap i hela maskinens livstid. 

Våra leverantörer är ISO-certifierade enligt högsta Europeiska standard

  • Facebook Social Icon
  • Instagram

Scanex Medical Systems AB 
La Cours Gata 6
252 31 Helsingborg
Telefon: +46 42 37 34 00
Fax: +46 (0)42 24 24 72
E-post: email@scanex.se

Danmark - Finland - Norge

Copyright SCANEX Medical Systems AB

Scanex sponsrar privatpraktiserande dermatologers förening

Vi sponsrar

Privatpraktiserande Dermatologers Förening