top of page

Dentallaser


I Sverige och i övriga norden har dentallaser inte blivit så uppmärksammat ännu, om man skulle jämföra det med USA och Tyskland. Men det blir mer och mer populärt, och fler ser fördelar med att använda sig utav laser inom tandvården.


De största fördelarna med denna teknik är att patienter som upplever obehag, eller rent utav lider av tandläkarskräck, blir lugnare. Då tekniken gör att man inte känner smärta vid tex lagning (beror ju helt klart på ingrepp) så blir besöket mycket behagligare. Patienten slipper också det ilande borrljud som kommer från en vanlig tandläkarborr. Detta gör att patienten får en mer positiv upplevelse än vad ett traditionellt tandläkarbesök kanske hade gjort.


En annan fördel är att behandlingen blir väldig precis, då man koncentrerar behandlingen med laser till ett specifikt område. Detta gör att man får en exakt behandling, utan att tänderna runt omkring blir påverkade.Lasertandvård med rätt utrustning


Men hur fungerar det då med tandläkarlaser och varför är det bra?

Det som händer är att lasern aktiveras och tar bort oönskad vävnad när den kommer i kontakt med vatten. I detta fallet kan vi ta karies som exempel, då det innehåller mer vatten än frisk tand, tas karies bort på ett effektivt sätt utan att övriga områden blir påverkade.Odontologi - läran om tänder


Odontologilaser blir allt vanligare, och tandvården utvecklas ständigt med ny laserteknik. Företag som utvecklar apparatur för tandvården blir bättre och bättre på att möta både tandläkarnas och patienternas behov. Det finns apparatur såsom LightWalker, SkyPulse och många fler, som hjälper tandvården att utvecklas i rätt riktning - med laser och bättre teknik!


bottom of page