fbpx

Före
Courtesy of Adrian Gaspar, MD

Efter
Courtesy of Adrian Gaspar, MD

Jag vill veta mer

TimeWalker

Behandlingsområden: Fotona4D, Hudföryngring, Laser

-systemet som är anpassat för icke-invasivt ansiktslyft

TimeWalker® är nästa generationens lasersystem framtagen för estetiska ansiktsbehandlingar. Med en kombination av Fotonas avancerade laserteknik är TimeWalker® designad och optimerad för för icke-invasiva behandlingar så som de mycket populära behandlingarna Fotona4D®, SmoothEye® och LipLase™.

Besök gärna vår leverantörsida.

Produktvideos