TimeWalker

TimeWalker® är nästa generationens lasersystem framtagen för estetiska ansiktsbehandlingar. Med en kombination av Fotonas avancerade laserteknik är TimeWalker® designad och optimerad för för icke-invasiva behandlingar så som de mycket populära behandlingarna Fotona4D®, SmoothEye® och LipLase™.

Besök gärna vår leverantörsida.

Kontakta oss.

  • Facebook Social Icon
  • Instagram

Scanex Medical Systems AB 
La Cours Gata 6
252 31 Helsingborg
Telefon: +46 42 37 34 00
Fax: +46 (0)42 24 24 72
E-post: email@scanex.se

Danmark - Finland - Norge

Copyright SCANEX Medical Systems AB

Scanex sponsrar privatpraktiserande dermatologers förening

Vi sponsrar

Privatpraktiserande Dermatologers Förening