top of page
banner_cellactor_sc1_ultra_001.jpg

Cellactor® SC1 »ultra«

Fokuserad och radiell akustisk vågterapi (AWT®) för kroppsformning och cellulitebehandling.
Ursprungligen användes akustiska vågor för fragmentering av njurstenar uteslutande på grund av deras mekaniska effekter. Tidigare studier har visat att akustiska vågor ger biologiska effekter som kan stimulera metaboliska processer och förbättra bindvävets elasticitet vid estetisk behandling.
Optimala behandlingsresultat kan uppnås genom att kombinera olika energikällor:
Korta högeffektfokuserade vågor kan användas för fettfördelning i vävnaden, till exempel. Ultraljudsmätningar (tillval) av fettvävnadsskiktet kan utföras för att dokumentera behandlingsframstegen.

Besök gärna vår leverantörsida.

Kontakta oss.

bottom of page