banner_cellactor_sc1_ultra_001.jpg

Cellactor® SC1 »ultra«

Fokuserad och radiell akustisk vågterapi (AWT®) för kroppsformning och cellulitebehandling.
Ursprungligen användes akustiska vågor för fragmentering av njurstenar uteslutande på grund av deras mekaniska effekter. Tidigare studier har visat att akustiska vågor ger biologiska effekter som kan stimulera metaboliska processer och förbättra bindvävets elasticitet vid estetisk behandling.
Optimala behandlingsresultat kan uppnås genom att kombinera olika energikällor:
Korta högeffektfokuserade vågor kan användas för fettfördelning i vävnaden, till exempel. Ultraljudsmätningar (tillval) av fettvävnadsskiktet kan utföras för att dokumentera behandlingsframstegen.

Besök gärna vår leverantörsida.

Kontakta oss.

  • Facebook Social Icon
  • Instagram

Scanex Medical Systems AB 
La Cours Gata 6
252 31 Helsingborg
Telefon: +46 42 37 34 00
E-post: email@scanex.se

Danmark - Finland - Norge

Scanex sponsrar privatpraktiserande dermatologers förening
Derm Summit logo (Final_480x 2021).png

Vi sponsrar

Privatpraktiserande Dermatologers Förening och Derm Summit

Copyright SCANEX Medical Systems AB