LightWalker

– marknadens mest kompletta tandläkarlaser

 

LightWalker är ett fantastiskt verktyg för det moderna tandläkarkontoret. Unika applikationer inkluderar selektiv borttagning av kariesvävnad och granulationsvävnad, smärtfria hårdvävnadsbehandlingar, oral kirurgi med mycket hög precision och utan blödning, tredimensionell rensning av rotkanalsystemet, behandling av periimplantit och mycket mer.

LightWalker produceras av Fotona som är en av världens största och äldsta lasertillverkare med mer än 50 års erfarenhet. 

 

Scanex har installerat över 250 (!) Fotonalaser i Skandinavien sedan 2003. Fotonalaser hittar man bland annat på flera Folktandvården, Det Odontologiska fakultet i Oslo, Helsingfors universitet och på ILSD the Institute for Laser Supported Dentistry.

 

En Fotonalaser kännetecknas av extremt hög prestanda och driftsäkerhet.  Besök gärna vår leverantörssida. 

Besök gärna vår leverantörsida.

Kontakta oss.

  • Facebook Social Icon
  • Instagram

Scanex Medical Systems AB 
La Cours Gata 6
252 31 Helsingborg
Telefon: +46 42 37 34 00
E-post: email@scanex.se

Danmark - Finland - Norge

Scanex sponsrar privatpraktiserande dermatologers förening
Derm Summit logo (Final_480x 2021).png

Vi sponsrar

Privatpraktiserande Dermatologers Förening och Derm Summit

Copyright SCANEX Medical Systems AB